JONGE HONDENDAG- en VETERANENDAG
JOURNEE DES JEUNES CHIENS et VETERANS

01-05-2023

Terrein : KV  ‘t HOUTLAND
Scharestraat 14, 8020 Ruddervoorde

Keurmeester - juge : KATJA JASICA

De inrichters behouden zich het recht voor deze lijst te wijzigen / Les organisateurs se reservent de droit de modifier cette liste

EEN FORMULIER PER HOND - UN SEUL BULLETIN PAR CHIEN

   

Eigenaar / Propriétaire

   

BETALINGEN - PAIEMENTS
BE89 0018 2137 7585
Code SWIFT GEBABEBB
Leonberger Club Belgium vzw/asbl

 

 

  

  

INSCHRIJVING VOOR DE LUNCH –  INSCRIPTION POUR LE LUNCH - Voorinschrijving verplicht - Pré-inscription obligatoire
FRIETJES MET SAUS À VOLONTÉ MET FRIKANDEL, STOOFVLEES EN VOL-AU-VENT À VOLONTÉ
FRITES AVEC SAUCE À VOLONTÉ AVEC FRICANDELLE, RAGOÛT DE VIANDE ET VOL-AU-VENT À VOLONTÉ

Sluiting van de inschrijvingen /Clôtures des inscriptions:  24-04-2023